Κολλέγιο Αθηνών

Tο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ), διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) στην Αθήνα, που συνεργάζεται με το Συμβούλιο των Επιτρόπων στη Νέα Υόρκη (Board of Trustees of Athens College in Greece) για την προαγωγή των σκοπών του ΕΕΙ. Τα μέλη των δύο Συμβουλίων είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, πολλοί από τους οποίους είναι και απόφοιτοι του Σχολείου.

Στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κάτω από τη συλλογική ονομασία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ανήκουν το Κολλέγιο Αθηνών (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), το Κολλέγιο Ψυχικού (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο-IB DP) και το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς», καθώς επίσης τα Ειδικά Προγράμματα (Ωδείο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Θερινά Προγράμματα, Αθλητικά) και τα Προγράμματα Ενηλίκων.

Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι να λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης στην Ελληνική κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους πολίτες του κόσμου και μελλοντικούς ηγέτες, με βάση την Ελληνική πνευματική κληρονομιά και τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της Ευρώπης. To EEI στοχεύει στην ουσιαστική παιδεία, παρέχοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πραγματώσει τα προσωπικά του οράματα.

Φιλοδοξία του Κολλεγίου Αθηνών είναι να καλλιεργήσει σε κάθε μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων, να αναπτύξει το αίσθημα του καθήκοντος προς την κοινωνία και να συμβάλει στην ανάπτυξη ύψιστων ηθικών αρχών. Επιδίωξη του Σχολείου είναι οι απόφοιτοί του, μέσω της ακαδημαϊκής αριστείας και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται από δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και διερευνητικό πνεύμα.