Χαρακτηριστικά κτιρίου

Το Κτίριο Τεχνών θα περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Κέντρο, Εκθεσιακό Χώρο, Υπόγειους Βοηθητικούς Χώρους, Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης καθώς και Υπαίθριο Χώρο.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που καλύπτουν την ανάγκη για διδασκαλία όλων των προσφερόμενων μαθημάτων της Ομάδας 6 (“The Arts”), του “International Baccalaureate Diploma Programme” (link), σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει και την δέσμευση που έχει αναλάβει το Σχολείο, και πιο συγκεκριμένα των μαθημάτων των Εικαστικών Tεχνών (Virtual Arts), του Χορού (Dance), της Μουσικής (Music), του Θεάτρου (Theater) και του Κινηματογράφου (Film). Στον σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, ότι αυτό δεν θα απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές του ΙΒ αλλά στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού. Σε κάθε περίπτωση, το κτίριο θα πρέπει να πληροί όλα εκείνα τα «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για την στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», ώστε να μπορεί να αδειοδοτηθεί ως σχολικό κτίριο.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα περιλαμβάνει (αλλά δεν θα περιορίζεται σε):

 • Δύο αίθουσες διδασκαλίας / διαλέξεων και εργασίας για 25 μαθητές η κάθε μία (2 x 75τ.μ. = σύνολο 150 τ.μ.).
 • Έξι χώρους εργαστηρίων για εικαστικές τέχνες (6 x 75 τ. μ. = 450 τ.μ.). Δύο (2) τουλάχιστον εξ αυτών θα πρέπει να προβλέπεται να έχουν και ανεξάρτητη πρόσβαση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς σπουδαστές εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
 • Ένα μικρό αμφιθέατρο (150 τ.μ.).
 • Μια αίθουσα χορού (100 τ.μ.).
 • Μία αίθουσα μουσικής για ατομικές και ομαδικές εμφανίσεις και πρόβες που θα λειτουργεί επίσης ως στούντιο ηχογραφήσεων (100 τ.μ.).
 • Μια μικρή βιβλιοθήκη αφιερωμένη στις τέχνες, με χώρους ανάγνωσης/υπολογιστών που θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από το ευρύ κοινό εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου (150 τ.μ.).
 • Έναν ενιαίο χώρο γραφείων (με πέντε θέσεις εργασίας) για το διδακτικό προσωπικό (70 τ.μ. ).
 • Ένα γραφείο, με προθάλαμο γραμματείας, για το διοικητικό προσωπικό (30 τ.μ.).
 • Μία αίθουσα για video editing και post production, η οποία θα περιλαμβάνει και εξοπλισμό για εξερεύνηση τεχνητής νοημοσύνης (50 τ.μ.).
 • Αποθηκευτικό χώρο (150 τ.μ.).
 • Τουαλέτες, ερμάρια, ντους και αποδυτήρια (150 τ.μ.).

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες καθαρές επιφάνειες των επιμέρους χώρων του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι ενδεικτικές.

Ο Εκθεσιακός χώρος, συνολικής επιφάνειας 300 – 400 τ.μ. θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρο Υποδοχής, Βεστιάριο, κέντρο Πληροφοριών καθώς και μικρό Αναψυκτήριο (για μαθητές και επισκέπτες).

Ο Εκθεσιακός Χώρος θα πρέπει να είναι ενιαίος (με ευέλικτα συστήματα κινητών χωρισμάτων που να επιτρέπουν τον διαχωρισμό του σε μικρότερους χώρους), ψηλοτάβανος (με καθαρό ύψος, κατά τόπους ή συνολικά, 6-7 μ.), σε άμεση σχέση με τον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο του κτιρίου και θα πρέπει να έχει απαραιτήτως δυνατότητα ξεχωριστής εισόδου, ανεξάρτητης από αυτήν του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Στον σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι στον Εκθεσιακό Χώρο θα πρέπει να προβλέπονται ευέλικτα συστήματα φωτισμού, ανθεκτικό και αντιολισθητικό πάτωμα καθώς και ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

Ο Εκθεσιακός χώρος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει Αποθηκευτικό Χώρο (80 τ.μ.) και Τουαλέτες (30 τ.μ.).

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες καθαρές επιφάνειες των επιμέρους χώρων του Εκθεσιακού Χώρου είναι ενδεικτικές.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει έναν υπόγειο κλειστό χώρο στάθμευσης 40 θέσεων αυτοκινήτων Ι.Χ., καθώς και τους απαραίτητους υπόγειους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.

Ο περιβάλλων χώρος του Κτιρίου, είτε φυσικός είτε διαμορφωμένος, θα πρέπει να αποτελέσει οργανικό μέρος των δραστηριοτήτων του Κτιρίου Τεχνών (εκπαιδευτικών και εκθεσιακών), και να είναι άμεσα συνδεδεμένος λειτουργικά και αντιληπτικά με αυτό.

Οι διαμορφώσεις του υπαίθριου χώρου του Κτιρίου θα περιλαμβάνουν προτάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου και φυτεύσεων οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αρμονική ένταξη του κτιρίου στο γύρω από αυτό φυσικό περιβάλλον, στο ευρύτερο δίκτυο ροών κίνησης των μαθητών (σύνδεση με τις περιοχές πρασίνου, την περιοχή της εκκλησίας, τα σχολικά κτήρια), καθώς και στις (υπό διαμόρφωση) όμορες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στις διαμορφώσεις του υπαιθρίου χώρου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός χώρου συνεύρεσης ή μικρού υπαίθριου θεάτρου ώστε να δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των εκπαιδευτικών και εκθεσιακών  δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού Κέντρου και του Εκθεσιακού Χώρου σε εξωτερικό χώρο.


Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κτιρίου στο άρθρο 3 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.