Ανάθεση Έργου

Το Κολλέγιο Αθηνών και η ΣΥΝΝΕΟΝ διοργανώνουν τον παρόντα Διαγωνισμό με σκοπό την εξασφάλιση της συγκριτικά βέλτιστης κατά το δυνατόν κατασκευής ενός συγκεκριμένου έργου από αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς.

Σκοπός είναι να ανατεθεί η υλοποίηση του έργου στο αρχιτεκτονικό γραφείο που θα λάβει το πρώτο βραβείο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανάθεση του Έργου στο άρθρο 2.3 και 7 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.