Διαγωνισμός

Ο Διαγωνισμός είναι Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, μιας κατηγορίας, ενός σταδίου.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της συγκριτικά βέλτιστης αρχιτεκτονικής λύσης για την υλοποίηση του νέου Κτιρίου Τεχνών στις εγκαταστάσεις του Campus του Ψυχικού του Κολλεγίου Αθηνών, από αρχιτεκτονικής, αισθητικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, καθώς και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ομάδας μελέτης στην οποία δύναται να ανατεθεί η εκπόνηση των επόμενων σταδίων της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης όπως και η επίβλεψη κατασκευής του Κτιρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ και στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.