Βραβεία

Ο Διαγωνισμός θα απονείμει 4 χρηματικά βραβεία στις καλύτερες προτάσεις.

  • 1ο βραβείο – 20.000 €
  • 2ο βραβείο – 15.000 €
  • 3ο βραβείο – 10.000 €
  • 4ο βραβείο – 5.000 €

Τα ως άνω χρηματικά ποσά δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 6 της προκήρυξης του Διαγωνισμού.