Επιλογή Βραβείων

 Η επιλογή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή.

  1. Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει ανώνυμα όλες τις προτάσεις-μελέτες που θα υποβληθούν, με κωδικό μελέτης, αφού αυτές ελεγχθούν για την ανωνυμία τους και για την πληρότητά τους.
  2. Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις μελέτες-προτάσεις.
  3. Οι βραβευμένες προτάσεις θα ταυτοποιηθούν και θα ελεγχθούν για το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 4 και 9 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
  4. Η παραπάνω διαδικασία Επιλογής Βραβείων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο 2022 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος συμμετέχων του οποίου η υποβληθείσα μελέτη-πρόταση κρίθηκε από την Κριτική Επιτροπή ότι πρέπει να λάβει Χρηματικό Βραβείο, δεν είχε το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς δεν πληροί τους όρους των άρθρων 4 και 9 της προκήρυξης του Διαγωνισμού, ο Συμμετέχων θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό και τη θέση του αποκλεισθέντος συμμετέχοντα στην κατάταξη μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτη-πρόταση, εφόσον αυτή κριθεί επαρκής από την Κριτική Επιτροπή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαδικασία Κρίσης και τη διασφάλιση της ανωνυμίας του Διαγωνισμού στο άρθρο 14 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Βραβεία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κριτήρια Αξιολόγησης εδώ.