Ανακοίνωση Βραβείων

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αναρτηθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και θα κοινοποιηθούν στους βραβευμένους συμμετέχοντες μέσω email.