Επικοινωνία για Τεχνικά Θέματα

Για τεχνικά θέματα με τον λογαριασμό σας ή/και άλλα γενικά ερωτήματα παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Διαγωνισμού (άρθρο 10), ερωτήματα προς παροχή διευκρινίσεων επί των όρων του Διαγωνισμού δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μετά τις 29 Νοεμβρίου 2021.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν έως την παραπάνω ημερομηνία έχουν αναρτηθεί εδώ.