Χρονοδιάγραμμα

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

2021
1 Νοεμβρίου Ανακοίνωση διαγωνισμού
22 Νοεμβρίου Καταληκτική ημερομηνία για δημιουργία λογαριασμού
29 Νοεμβρίου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων προς Διοργανωτές
7 Δεκεμβρίου Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα μέσω της ιστοσελίδας
2022
1 Φεβρουαρίου Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων
Φεβρουάριος Διαδικασία κρίσης
28 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση βραβείων

Υλοποίηση Έργου {ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα}

2022
Απρίλιος Ανάθεση σε Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Ιούνιος Προμελέτη
Οκτώβριος Οριστική Μελέτη
Οκτώβριος Υποβολή για Άδεια
Δεκέμβριος Μελέτη Εφαρμογής
2023
Ιανουάριος Τεύχη Δημοπράτησης
Φεβρουάριος Διαγωνισμός Κατασκευής
Απρίλιος Ανάθεση Κατασκευής

2023-2024 Κατασκευή Έργου